PvdA ledenwerving

Ruwe opnames voor campagne van de PvdA (de kamerverkiezingen 1963)